بی قرار

#زهرا_میرزائی

شهید چمران عزیزم، تمام صورتم خیس از اشک هایی هست که برای رسیدن به تو محبوب دل، از چشمان خسته ام بی وقفه سرازیر می شود تا شاید تو ای عزیز دل، از آسمان بر این عاشق دلسوخته نظر کنی...

شهید چمرانم تو خود شاهدی که سر نماز چگونه ضجه زدم و وصال تو را خواستم... ای عزیزترینم مرا دریاب...

شهید چمران عزیزم، سر نماز های های گریه ام گرفت برای دوری از تو... پس کی این هجران تمام می شود؟ تو که خود شاهد بودی با ناله و اشک از خدا خواستم مرا به تو برساند...

شهید چمرانم من همیشه خدا را به تمام شهدا و امامان و پیامبر مهربانی ها قسم می دهم تا این درد هجران را پایان دهد...

شهید چمرانم دیدی چگونه با بغض صدایت کردم؟ دیدی از خدا خواستم مرا به تو محبوب قلبم برساند؟ دیدی با ناله گفتم: خدایا من فقط شهید چمران را می خواهم؟ شنیدی حرف هایم با خودت را؟ همان که با گریه گفتم: شهید چمران من میخواهمت...

شهید چمران عزیز، حال من، چون حال یعقوب هست که از یوسفش دور مانده است... کی شود به وصال تو عزیز دل برسم؟ فقط خدا داند... شهیدچمران عزیز، کاش بودی... قلب این چریک برای تو می تپد...

آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی

وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی

                        *******

چون من خیال رویت جانا به خواب بینم

کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی

                        *******

رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت

شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی

پ. ن. شهید چمران عزیزم مگر می شود تو را صدا کرد و تو جواب ندهی! بارها صدایت کرده ام و برایت اشک ریخته ام و تو مهربانی خودت را شامل حال این عاشق دلسوخته کردی و قلبم را آرام کردی... ای عزیز دل، من همیشه مدیون مهربانی تو هستم...

https://t.me/bigharareparvaaz/1357

bigharareparvaaz@

#زهرا_میرزائی

سفرهای غیرضروری و بیشتر تفریحی و شهرت بازی و رو کم کنیِ برخی صاحبان میز، حقیقتاً مصداق "از کیسه خلیفه بخشیدن" است!

در این وضع سخت و دردناک بی پولی و گرسنگی مردم، باید خیلی از انصاف و انسانیت به دور بود تا باز از جیب همین مردم بیچاره برای تفریح و گشت و گذار آن هم در ممالک خارجی برداشت کرد!  

وقتی كسی از بیت المال عمومی برای خوشگذرانی استفاده کند همان "از کیسه خلیفه بخشیدن" است!

سفرهای خارجیِ صاحبان میز واقعاً چه خیر و منفعتی برای مردم دارد؟! کاش یکبار این درد، جواب داده شود؟!

آیا صاحبان میز بین رضایت مردم و سفر خارجی، فقط منافع خود را در نظر می گیرند؟! کاش یکبار نظر صاحبان آن کیسه ای را که پولهایش فقط برای خوشگذرانی صاحبان میز خرج می شود، پرسیده شود!!

این سفرهایی که هزینه هایش از جیب مردم پرداخت می شود و هیچ نفعی برای مردم و شهر ندارد! یقیناً حرام و ظلم آشکار است به فرزندانی که تا صبح از گرسنگی فریاد کشیدند و اشک مادرانشان را درآورده اند...

این سفرها نابودگر هستند؛ نابودگر انسانیت و شرف...

این سفرها نابودگر هستند؛ نابودگر انصاف و عدالت...

شهید دکتر مصطفی چمران دردمندانه با خدا می گوید: "خدایا هدایتم کن زیرا می دانم گمراهی چه بلای خطرناکی است. خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم، زیرا می دانم که ظلم چه گناه نابخشودنی است. خدایا نگذار دروغ بگویم، زیرا دروغ ظلم کثیفی است. خدایا ارشادم کن که بی انصافی نکنم، زیرا کسی که انصاف ندارد شرف ندارد. خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم، که بی احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است. خدایا مرا از بلاي غرور و خودخواهي نجات بده تا حقايق وجود را ببينم و جمال زيباي تو را مشاهده کنم. خدايا پستي دنيا و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوه گر ساز تا فريب زرق و برق عالم خاکي مرا از ياد تو دور نکند."

ای صاحبان میز که بدون در نظر گرفتن فقر و بیچارگی مردم، راهی سفر خارج هستید یا خواهید بود! اندکی در نیایش های شهید چمران تأمل کنید و ببینید که گمراهی چقدر خطرناک است، ببینید ظلم، چه گناه نابخشودنی است، ببینید که بی انصافی، چطور شرف را نابود می کند.

شماها که آنقدر خودخواه هستید که وضع فلاکت مردم را نمی بینید و با خیالی راحت راهی سفر خارج می شوید و آن همه پول از جیب مردم خرج چند روز خوشگذرانی شما می شود! درحالیکه می توانست نان هزاران خانواده را تأمین کند...

شماها که به دروغ خواهید گفت این سفرها، فلان قدر فایده برای شهر داشته است! بدانید که دروغ، ظلم کثیفی هست و با این ظلم، حق مردم را ضایع خواهید کرد که آن هم همانا کفر خدای بزرگ است...

آری این سفرها نابودگر هستند؛ نابودگر همان سفر رفته گان خواهند بود، چون فريب زرق و برق دنیا را خورده اند و خدا را فراموش کرده اند...

bigharareparvaaz@

یا امام زمان (عج)

bigharareparvaaz@

#زهرا_میرزائی

تمام عمرم سعی کرده ام درست و پاک زندگی کنم، برای حفظ اعتقاداتم، تمام هستی ام را داده ام، همیشه خدا را بالای سرم دیده ام اما شماها که اعتقادی به خدا و آخرت ندارید پس یک انقلابی عاشقِ شهادت را از مرگ نترسانید...

بانو، چریکی هست که برای حفظ ارزشهای اسلام و خون شهدایِ وطن حاضر است به شهادت برسد پس او را از مرگ نترسانید...

در طول تاریخ همیشه ظالمان بر مظلومان تا می توانستند ظلم می کردند پس این روند برای همۀ ما مظلومان عادی هست و می دانیم بخاطر ثروت و قدرت، همۀ دنیا در دست شماهاست ولی ما هم خدایی داریم که قدرتش بیش از همه شماهاست، خدای ما خالق آسمانها و زمین است پس شما بت ها را به خود خدا واگذار می کنیم...

تنها آرزوی این چریک، شهادت و رسیدن به معبود و شهید چمران عزیزش هست پس به جای تهدیدها اگر می توانید به همان نوچه هایتان که برای تهدید، تعلیمات دیده اند! دستور دهید تا این چریک انقلابی را شهید کنند و در حالیکه در خون خود غلتیده است به ملاقات پروردگارش و شهید چمران عزیزتر از جانش برسد...

این بانوی چریک، خدا، امامان، حضرت زهرا (س)، امام زمان (عج) و شهدا را دارد پس شما بت پرستان و بت بزرگ را به همۀ این عزیزان واگذار می کند تا در عذابی شدید، مرگ را تجربه کنید و آن دنیا هم در آتش جهنم بسوزید...

شهید چمران عزیز دستان این چریک را بگیر تا مرگش شهادت باشد، آقا مصطفی، جواب تمام دشمنان و ظالمان زندگی این چریک انقلابی را شما خودتان بدهید که یقین دارم بهترین جواب را خواهید داد...

شهید شریعتی عزیز، برادر شهیدم چه خوب می فهمم رنج هایت را... خوب می فهمم که اگر در راه خدا استوار باشی، همۀ ظالمان، فریادهای حق طلبی ات را خفه خواهند کرد و حتی نفس کشیدن را هم برایت سخت و غیرممکن خواهند کرد...

بانوی چریک، تمام هستی اش را برای حفظ حجاب، اعتقادات، نجابت و ایمانش داده است پس به مرحله ای رسیده است که اگر آهی از درون قلب سوخته اش بکشد تمام دودمان بت بزرگ را پودر می کند... جواب شما بت پرستان و بت بزرگ را به اجدادم واگذار می کنم، به بانوی سیدی که صدایش خواهم کرد تا شماها را در عذابی شدید غرق کند...

خدایا به خوبی فهمیده ام که خداپرستی، درستی، پاکی و نجابت در این زمان بزرگترین جرم است که ظالمان برای همین درست بودنم، تصمیم به خفه کردن فریادهای حق طلبی ام دارند... ای بت بزرگ، بیا مرا شهید کن تا به آرزوی خود برسم و این قلب عاشق دلسوختۀ بی قرار به محبوب دلش که شهید چمران عزیز هست، برسد...

ای بت بزرگ تا به امروز بدی ای نمانده که در حق این چریک انقلابی نکرده باشی، ظلمی نمانده که بر این چریک تحمیل نکرده باشی، همه هستی این بانوی انقلابی را گرفته ای پس بیا در برابر این همه ظلم یک خوبی کن! و او را شهید کن تا به محبوب قلبش که شهید چمران هست، برسد. بیا و او را از قفس آهنین این دنیا و ظلم هایش رها کن تا با شهادت به ملاقات پروردگارش و عزیز دلش، شهید چمران، برسد...

چه زیبا شهید چمران می گوید: «در این گردونۀ عالم شهادت و سوختن و عشق ورزیدن مقدس است، عبادت کردن و قربانی شدن هدف است و این اختیار ملکوتی به خود انسان واگذار شده است. این راه سوزان و آتشین عشق شهادت را خود انسان باید به اراده و اختیار خود بپیماید و ارزش و همیت آن نیز در این اختیار نهاده شده است. همه عالم و همه مخلوقات خدا را عبادت می کنند اما عبادت یک عاشق دلسوخته که خود با پای خود به قربانگاه عشق آمده است تا سراپای وجودش را به خاطر معشوق بسوزاند با عبادت اجباری مخلوقات دیگر تفاوت دارد.»  

یا امام زمان (عج) هر روز ظلم ظالمان زیاد می شود، از تو منجی عالم بشریت تمنا می کنیم همه بت ها و بت بزرگ را نابود کن...

«عاشقی در خون خود غلتیدن است / زیر شمشیر غمش رقصیدن است»

https://t.me/bigharareparvaaz/2602

bigharareparvaaz@

"گل نرجس آبروی دو عالم"

گل نرجس آبروی دو عالم
خیالت کی می رود ز خیالم
جمالت جلوه الله
بیا جانا طی کن این شب هجران
بیا مهدی با ترنم باران
سحاب رحمت الله
نگاهم کن من فدای نگاهت
صدایم کن من فدای صدایت
حلالم کن ای چکیده رحمت
سلاله عصمت شهسوار غریب
ابا صالح ای امام غریبم
تمامی دردم، تو هستی طبیبم
تو را جان مادرت زهرا
ز سر تا به پا گرچه غرق گناهم
خجالت کشم از درون تباهم
مرانی از درت ما را
نگاهم کن من فدای نگاهت
صدایم کن من فدای صدایت
حلالم کن ای چکیده رحمت
سلاله عصمت شهسوار غریب

پ. ن. فایل صوتی در آدرس تلگرام زیر...

https://t.me/bigharareparvaaz/2620

نماهنگی زیبا از «شهید دکتر مصطفی چمران» و بیانات «رهبر انقلاب»

پ. ن. فیلم مربوطه را در آدرس تلگرام زیر ببینید...

 https://t.me/bigharareparvaaz/2603

"به این عکسها خیره شو"

به این عکسها، خیره شو خیره شو
به اون روزهایِ پر از خاطره
نخواه گرمیِ خوابِ چشمِ کسی
بذاره که بیداری یادت بره
به این عکسها، خیره شو خیره شو
به اون روزهایِ پر از خاطره
نخواه گرمیِ خوابِ چشمِ کسی
بذاره که بیداری یادت بره
یه باری از امروز رو دوشِته
که واسش یه عمرِ، زمین میخوری
همه منتظر، تا ببینن کجا
تو از جادّۀ عشق دل می بُری
یه باری از امروز رو دوشِته
که واسش یه عمرِ، زمین میخوری
همه منتظر، تا ببینن کجا
تو از جادّۀ عشق دل می بُری
ولی ایستادن، فقط کار ماست
ما که قصّه مون، قصّۀ خواب نیست
بیا دل به دریا بزن شک نکن
سرانجام این رود، مرداب نیست
یه باری از امروز رو دوشِته
که واسش یه عمرِ، زمین میخوری
همه منتظر، تا ببینن کجا
تو از جادّۀ عشق دل می بُری
ولی ایستادن، فقط کار ماست
ما که قصّه مون، قصّۀ خواب نیست
بیا دل به دریا بزن شک نکن
سرانجام این رود، مرداب نیست

پ. ن. فیلم مربوطه را در آدرس تلگرام زیر ببینید...

https://t.me/bigharareparvaaz/2626

#زهرا_میرزائی  

امام زمانم، ناله های ما مظلومان را می شنوی؟! گریه های غریبانه ما مظلومان را می بینی؟! پس چرا نمی آیی؟! امام زمانم، تو را جان مادرت زهرا بیا و با شمشیرِ عدالتت، نسل همه ظالمان را از روی زمینِ خدا محو کن...

آقا جان نگاهمان کن، آنقدر اشک ریخته ایم که چشمان خستۀ مان نوری برایشان نمانده است...

امام مهربانم، کاری کن و بر این همه ظلم و ستم پایان بده. آقا جان ظالمان را رسوا کن، امام زمانم، بی دین ها و قارون های ترسناک را رسوا کن...

ابا صالح، ای مهدی جان (عج) بت بزرگ و بت پرستان با دستانِ کثیفشان جلوی نفس کشیدن ما را گرفته اند، می خواهند ما را خفه کنند تا فریاد های حق طلبی مان را کسی نشنود...

ای امام غریبم، اینجا ظالمان به دستور بت بزرگ، غریب کشی می کنند و تنها گزینه «مرگ» را برای این چریک انقلابی باقی گذاشته اند! می خواهند بکُشند یک انقلابی مومن را چون تنها جرمش خداپرستی و بردۀ بت بزرگ نشدن، هست...

امام زمانم تهدید به مرگ می کنند درحالیکه نمی دانند «شهادت» تنها آرزوی بانوی چریک هست. آقا جانم شاهد این ظلم ها باش و خودت انتقام این بانو را بگیر...

امام زمانم به بت بزرگ بفهمان که اگر قصدش شهید کردنِ یک شهادت طلب هست، هر چه زودتر بانو را از این دنیای پُر فتنه نجات دهد تا به ملاقات پروردگارش و محبوب دلش، شهید چمران عزیزش، برسد...

ای بت بزرگ بیا و بانوی انقلابی را شهید کن؛ این چریک جلوی کدام عمارت پادشاهی ات بیاید؟ آمدن از او و شهید کردن از شما... اگر با شهادت این بانوی انقلابی آزار و ظلم هایتان پایان می یابد! این چریک آمادۀ «شهادت» است اما بدانید هیچ کاخی بر روی خون شهدا دوامی ندارد و روزی بر سر همه شما و بردگانتان فرو خواهد ریخت...

آقا جانم، روح بی قرارم مدام بر این میله های زندان تن ضربه می زند و من درمانده هر بار می گویم صبوری کن! یک زندانبان اجازه باز کردن در و رها کردن روح بی قرار را ندارد! اما مگر یک روح بی قرار را می توان آرام کرد؟! ای امام غریبم، خودت این روح خسته و شکنجه دیده را آرام کن...

امام زمانم تا روزی که زنده ام قسم به خون شهدا، نخواهم گذاشت ظالمی پای کثیفش را روی خون پاک شهدای وطن بگذارد و چون بر این پیمان استوارم، دشمنانم مرا آسوده نمی گذارند و مرا با زور به سمت «مرگ» می برند! حال که مرگ و زندگی این چریک را هم بت بزرگ تعیین می کند پس روی سنگ قبر این بانوی انقلابی بنویسید که بت بزرگ، بردگان و جیره خوارانش شهادتِ بانو را رقم زدند تا بعد از شهادتِ این چریک، مدالِ قهرمانیِ نابودی انسان ها هم با افتخار، به بت بزرگ تقدیم شود...

امام غریبم، این چریک را به شهید چمران عزیزش برسان تا این جسم خسته و شکنجه دیده اش در بستر نرم خاک آرام گیرد و روح بی قرارش به قراری ابدی برسد...

https://t.me/bigharareparvaaz/2620

bigharareparvaaz@

#زهرا_میرزائی

چقدر سخت است عاشق باشی و از معشوق دور...

چقدر سخت است هیچ کس درد هجران از معشوقت را نفهمد...

چقدر سخت است عاشق مهربانترین مرد باشی و دلت برایش بلرزد ولی از او دور باشی...

شهید چمران عزیزتر از جانم، حال من، چون حال یعقوب هست که از یوسفش دور مانده است... کی شود به وصال تو عزیز دل برسم؟ فقط خدا داند... شهیدچمران عزیز، کاش بودی... قلب این چریک برای تو می تپد...

آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی

وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی 

                        ******* 

چون من خیال رویت جانا به خواب بینم 

کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی 

                        ******* 

رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت 

شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی

https://t.me/bigharareparvaaz/2576

bigharareparvaaz@

 

"خدایا مرگ مرا شهادت در راه اسلام قرار بده"

#زهرا_میرزائی

"جانم فدای رهبر"

bigharareparvaaz@

آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 6
کل بازدیدکنندگان : 3
کل بازدیدها : 13