سفرهای نابودگر!

#زهرا_میرزائی

سفرهای غیرضروری و بیشتر تفریحی و شهرت بازی و رو کم کنیِ برخی صاحبان میز، حقیقتاً مصداق "از کیسه خلیفه بخشیدن" است!

در این وضع سخت و دردناک بی پولی و گرسنگی مردم، باید خیلی از انصاف و انسانیت به دور بود تا باز از جیب همین مردم بیچاره برای تفریح و گشت و گذار آن هم در ممالک خارجی برداشت کرد!  

وقتی كسی از بیت المال عمومی برای خوشگذرانی استفاده کند همان "از کیسه خلیفه بخشیدن" است!

سفرهای خارجیِ صاحبان میز واقعاً چه خیر و منفعتی برای مردم دارد؟! کاش یکبار این درد، جواب داده شود؟!

آیا صاحبان میز بین رضایت مردم و سفر خارجی، فقط منافع خود را در نظر می گیرند؟! کاش یکبار نظر صاحبان آن کیسه ای را که پولهایش فقط برای خوشگذرانی صاحبان میز خرج می شود، پرسیده شود!!

این سفرهایی که هزینه هایش از جیب مردم پرداخت می شود و هیچ نفعی برای مردم و شهر ندارد! یقیناً حرام و ظلم آشکار است به فرزندانی که تا صبح از گرسنگی فریاد کشیدند و اشک مادرانشان را درآورده اند...

این سفرها نابودگر هستند؛ نابودگر انسانیت و شرف...

این سفرها نابودگر هستند؛ نابودگر انصاف و عدالت...

شهید دکتر مصطفی چمران دردمندانه با خدا می گوید: "خدایا هدایتم کن زیرا می دانم گمراهی چه بلای خطرناکی است. خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم، زیرا می دانم که ظلم چه گناه نابخشودنی است. خدایا نگذار دروغ بگویم، زیرا دروغ ظلم کثیفی است. خدایا ارشادم کن که بی انصافی نکنم، زیرا کسی که انصاف ندارد شرف ندارد. خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم، که بی احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است. خدایا مرا از بلاي غرور و خودخواهي نجات بده تا حقايق وجود را ببينم و جمال زيباي تو را مشاهده کنم. خدايا پستي دنيا و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوه گر ساز تا فريب زرق و برق عالم خاکي مرا از ياد تو دور نکند."

ای صاحبان میز که بدون در نظر گرفتن فقر و بیچارگی مردم، راهی سفر خارج هستید یا خواهید بود! اندکی در نیایش های شهید چمران تأمل کنید و ببینید که گمراهی چقدر خطرناک است، ببینید ظلم، چه گناه نابخشودنی است، ببینید که بی انصافی، چطور شرف را نابود می کند.

شماها که آنقدر خودخواه هستید که وضع فلاکت مردم را نمی بینید و با خیالی راحت راهی سفر خارج می شوید و آن همه پول از جیب مردم خرج چند روز خوشگذرانی شما می شود! درحالیکه می توانست نان هزاران خانواده را تأمین کند...

شماها که به دروغ خواهید گفت این سفرها، فلان قدر فایده برای شهر داشته است! بدانید که دروغ، ظلم کثیفی هست و با این ظلم، حق مردم را ضایع خواهید کرد که آن هم همانا کفر خدای بزرگ است...

آری این سفرها نابودگر هستند؛ نابودگر همان سفر رفته گان خواهند بود، چون فريب زرق و برق دنیا را خورده اند و خدا را فراموش کرده اند...

bigharareparvaaz@

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 6
کل بازدیدکنندگان : 3
کل بازدیدها : 8